Prowadzenie Stada

Przy rosnących znacząco kosztach tuczu piskląt brojlerowych a w szczególności paszy istotnego znaczenie nabiera wskaźnik zużycia paszy na kilogram przyrostu masy ciała.Wiodące linie piskląt brojlerów różnią sie od siebie współczynnikiem FCR w zależności od masy docelowej ptaka. Najlepszym wynikiem uzyskanym w 2012r. na pisklętach z wylęgarni Malec jest FCR na poziomie 1.63 w 41 dniu tuczu przy masie 2,68 kg.

Standardy i zalecenia w produkcji drobiarskiej:

UE-zalecenia paszowe